Όροι χρήσης


1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της hostchat.club (Κανόνες και Κανονισμοί), όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το περιεχόμενο που περιέχεται εδώ προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Υπόκειστε επίσης σε ορισμένους ηλικιακούς περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω.


2. Χρήση Άδειας Χρήσης

Χορηγείται άδεια για την προσωρινή χρήση των αιθουσών συνομιλίας, των webcam, των εφαρμογών Android και των φόρουμ στον ιστότοπο της Chat hostchat.club μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Αυτή είναι η παραχώρηση των υπηρεσιών και όχι η μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται: να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό. χρήση των υλικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη)· Προσπαθήστε να απομεταγλωττίσετε ή να αναστρώσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο της hostchat.club . αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό. ή να μεταφέρετε το υλικό σε άλλο άτομο ή να "κατοπτρίσετε" το υλικό σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή διακομιστή. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από την hostchat.club ανά πάσα στιγμή.


3. Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο στον ιστότοπο της hostchat.club παρέχεται "ως έχει". hostchat.club δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων . Επιπλέον, η hostchat.club δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του περιεχομένου στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοιο περιεχόμενο ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η ιστοσελίδα είναι κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε ούτε αναλαμβάνουμε καμία νομική ευθύνη ή ευθύνη σε σχέση με οτιδήποτε είναι διαθέσιμο σε, σε, ή από αυτόν τον ιστότοπο ή συνδέεται εδώ. Οποιεσδήποτε απόψεις, απόψεις ή δηλώσεις που γίνονται ή εκφράζονται σε ή σε αυτόν τον ιστότοπο δεν δηλώνουν ή αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις δικές μας. Αυτό περιλαμβάνει αυτά που έγιναν από τους συντονιστές του Chat Room και του φόρουμ. Οποιοσδήποτε σύνδεσμος βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι για αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστών μας. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο που εκφράζεται σε αυτούς τους ιστότοπους και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να εγκρίνουν. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία έχετε καταχωρίσει σε αυτόν τον ιστότοπο να αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων. Ενώ αυτές οι πληροφορίες δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανένα τρίτο μέρος, όπως περιγράφεται στη δική μας Δεν θα φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο που εκφράζεται σε αυτούς τους ιστότοπους και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να εγκρίνουν. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία έχετε καταχωρίσει σε αυτόν τον ιστότοπο να αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων. Ενώ αυτές οι πληροφορίες δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανένα τρίτο μέρος, όπως περιγράφεται στη δική μας Δεν θα φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο που εκφράζεται σε αυτούς τους ιστότοπους και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να εγκρίνουν. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία έχετε καταχωρίσει σε αυτόν τον ιστότοπο να αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων. Ενώ αυτές οι πληροφορίες δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανένα τρίτο μέρος, όπως περιγράφεται στη δική μαςΠολιτική απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεσή σας, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απόπειρα εισβολής ή αποτυχία συστήματος που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση ή απώλεια των δεδομένων. Τέλος, δεν θα θεωρηθούμε νομικά υπεύθυνοι για τυχόν απαγόρευση ή διαγραφή λογαριασμού φόρουμ που λαμβάνετε από αυτόν τον ιστότοπο.


4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η hostchat.club δεν φέρει ευθύνη για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, λόγω διακοπής της επιχείρησης ή ποινικές διώξεις που υποβλήθηκαν εναντίον σας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου στον ιστότοπο της hostchat.club ακόμη και αν η hostchat.club ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της hostchat.club έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Αυτό ισχύει για τη χρήση των δωματίων συνομιλίας, των εφαρμογών Android, των φόρουμ και των webcam. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.


5. Αναθεωρήσεις και λάθη

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Chat hostchat.club μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά λάθη ή σφάλματα εικόνας. Το hostchat.club δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα στον ιστότοπό του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η hostchat.club μπορεί να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, η hostchat.club δεν δεσμεύεται να ενημερώσει το περιεχόμενο.


6. Σύνδεσμοι

Η hostchat.club δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται από τον ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που περιέχεται. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από την hostchat.club. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.


7. Περιορισμοί ηλικίας

Οι αιτήσεις και ο ιστότοπός μας έχουν ελάχιστη απαίτηση ηλικίας 18 ετών. Καμία ενότητα δεν στοχεύει ειδικά ή προορίζεται για χρήση από "παιδιά" ή "προνήπια" ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν πιστεύουμε ότι οι χρήστες κάτω των 18 ετών θα πρέπει να συμμετέχουν σε συνεδρίες ζωντανής συνομιλίας σε αυτήν την ηλικία. Αυτός ο ιστότοπος είναι ένας ιστότοπος γενικού κοινού που προορίζεται για πολλές ηλικιακές ομάδες, αλλά η ηλικιακή ομάδα 18 ετών και κάτω δεν είναι μία από αυτές. Ανάλογα με το πραγματικό δωμάτιο συνομιλίας, τα δημογραφικά στοιχεία μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα, για το hostchat.club, επιτρέπεται σε παιδιά 18 ετών ή παιδιά 19 ετών να συμμετέχουν μόνοι τους. Έχουμε αποκλείσει χρήστες που έχουν δηλώσει κάτω των 18 ετών από τη σύνδεση ή την εγγραφή στα δωμάτια συνομιλίας ή στα φόρουμ μας. Υπάρχουν άλλες διάφορες προειδοποιήσεις και εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον ιστότοπο για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες κατανοούν πλήρως αυτούς τους ηλικιακούς περιορισμούς και περιορισμούς. Δεν επιτρέπουμε εν γνώσει μας σε κανέναν κάτω από αυτήν την ηλικία να χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας. Εάν είναι γνωστό, είτε μέσω ανακάλυψης είτε μέσω αναφοράς που υποβάλλεται σε εμάς, ο λογαριασμός θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Εάν, ως γονέας ή κηδεμόνας, έχετε ανακαλύψει ότι ένα παιδί (κάτω των 18 ετών) έχει εγγραφεί για λογαριασμό συνομιλίας ή λογαριασμό φόρουμ μηνυμάτων χρησιμοποιώντας ψευδή ηλικία για να παρακάμψει τον έλεγχο ηλικίας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με το όνομα χρήστη του φόρουμ μηνυμάτων του παιδιού σας ή το όνομα χρήστη συνομιλίας και θα διαγράψουμε αυτόν τον λογαριασμό και τυχόν δημοσιεύσεις μηνυμάτων που έκανε. Μια έρευνα και το συμπέρασμα ότι ο χρήστης είναι όντως ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε επεξεργασία, αλλά θα ληφθούν άμεσα μέτρα.

Σημαντική σημείωση: Τα παιδιά συνομιλούνείναι για μεγαλύτερα παιδιά και νεότερους έφηβους γνωστοί και ως "νεανοί". Συγκεκριμένα, χρήστες ηλικίας 18-20 ετών. Και πάλι, δεν απευθύνεται σε χρήστες που θεωρούνται "μικρά παιδιά" που θα περιλάμβαναν χρήστες πολύ μικρότερης ηλικίας και κάτω των 18 ετών. Οι επόπτες μας, κατά καιρούς, θα εφαρμόσουν τη δική τους διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας μέσω του συστήματος ιδιωτικών μηνυμάτων για να εμποδίσουν τους χρήστες κάτω των 18 ετών να συνεχίσουν να συμμετέχουν. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν ένας διαχειριστής ή συντονιστής υποψιάζεται ότι ο χρήστης δεν πληροί τις απαιτήσεις ηλικίας. Οι συντονιστές θα προβούν επίσης σε ενέργειες στις υποβληθείσες αναφορές σχετικά με το πότε ένας χρήστης είναι γνωστός ή ο ίδιος δηλώνει σε κείμενο ότι δεν συμμορφώνεται με τους ηλικιακούς περιορισμούς του ιστότοπού μας. Το σύστημα αναφοράς μας θα υποβάλει απευθείας τη δήλωση ηλικίας σε έναν συντονιστή για έλεγχο.

Υπάρχουν πολλά δωμάτια που είναι αυστηρά για χρήστες 18 ετών και άνω. και τα δωμάτια σεξουαλικής συνομιλίας . Λόγω του περιεχομένου των δωματίων, παρακολουθούνται συνεχώς για να διασφαλιστεί ότι οι ανήλικοι χρήστες θα απομακρυνθούν. Ωστόσο, εσείς, ως χρήστης, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές σας εάν συμμετέχετε σε αυτά τα δωμάτια συνομιλίας. Η ηλικία δεν μπορεί εύκολα, άμεσα και εύλογα να είναι επαληθεύσιμη πέρα από τα μέτρα που έχουμε ήδη εφαρμόσει.


8. Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη

Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε, να υποβάλετε ή να ανεβάσετε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες που είναι δυσφημιστικό, ενοχλητικό, βίαιο, άσεμνο ή με άλλο τρόπο προσβλητικό ή βλάπτει άλλους χρήστες ή άτομα με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό ισχύει για όλο το περιεχόμενο είτε το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από το νόμο είτε όχι.
ένα. Περιεχόμενο μίσους Το hostchat.club δεν ανέχεται καμία μορφή μίσους ή βίαιου περιεχομένου στα δωμάτια συνομιλίας ή στα φόρουμ μας. Αυτό περιλαμβάνει απειλές, προώθηση βίας ή άμεσες επιθέσεις εναντίον άλλων χρηστών με βάση την εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, τις σοβαρές ασθένειες και το φύλο. Επίσης, απαγορεύεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν εικόνες μίσους για τις φωτογραφίες/άβαταρ του προφίλ τους. Αυτό περιλαμβάνει ονόματα χρήστη. Όλα αυτά τα σχόλια θα αφαιρεθούν όταν παρατηρηθούν ή αναφερθούν στο προσωπικό μας.
σι. Παράνομο περιεχόμενο Το hostchat.club δεν ανέχεται οποιαδήποτε μορφή παράνομου περιεχομένου στα δωμάτια συνομιλίας ή στα φόρουμ μας. Επίσης, απαγορεύεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν ή να ανεβάζουν παράνομες εικόνες, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας ή άλλου παράνομου περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, φωτογραφίες προφίλ/άβαταρ και τυχόν μεταφορές ή μεταφορτώσεις εικόνων. Αυτό περιλαμβάνει ονόματα χρήστη που χρησιμοποιούνται για ψευδώνυμα και λογαριασμούς. Εάν το κάνετε, θα υποβληθείτε σε κλωτσιές, απαγόρευση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναφορά στις αρχές επιβολής του νόμου. Το hostchat.club θα αφαιρέσει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όλο το παράνομο περιεχόμενο όταν ανακαλυφθεί ή αναφερθεί σε εμάς. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τέτοιο περιεχόμενο. Το παράνομο περιεχόμενο ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρεται στο προσωπικό μας μέσω των κατάλληλων καναλιών μόλις γίνει αντιληπτό. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα εντός ενός ευλόγως αναμενόμενου χρονικού πλαισίου.
Ρητό περιεχόμενο Γενικά, αυτός ο ιστότοπος απαγορεύει τη χρήση ρητού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου οτιδήποτε σεξουαλικού, φυλετικού και μίσους. Εάν υπάρχουν εξαιρέσεις, θα το διευκρινίσουμε συγκεκριμένα. Εάν αναρτάται άσεμνο περιεχόμενο σε δωμάτιο συνομιλίας, ιστολόγιο ή φόρουμ που απαγορεύεται να το κάνει, θα υποβληθείτε σε κλοπή ή μόνιμη αποκλεισμό του λογαριασμού σας. Περαιτέρω ενέργειες ενδέχεται να ληφθούν κατά την κρίση μας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επικοινωνίας με τις αρχές επιβολής του νόμου.
Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών Δεν επιτρέπουμε την πώληση κανενός είδους υπηρεσιών ή αγαθών μέσω της πλατφόρμας μας. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα κανάλια που προσφέρουμε εδώ (φόρουμ, ιστολόγια ή συνομιλία). Η πώληση σεξουαλικού ή παράνομου υλικού ή υπηρεσιών υπόκειται σε παραπομπή στις αρχές επιβολής του νόμου (επιπλέον της μόνιμης απαγόρευσης). Αυτό αποτελεί σημαντική παραβίαση, όχι μόνο του ιστότοπού μας, αλλά πολλών τοπικών νόμων.


9. Ισχύον Δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τον ιστότοπο της hostchat.club θα διέπεται από τους νόμους της τοποθεσίας των διακομιστών φιλοξενίας ιστοσελίδων της, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση νόμων.


10. GDRP

Ο ιστότοπός μας είναι συμβατός με τον GDPR και οι λεπτομέρειες μπορούν να αναθεωρηθούν στην Πολιτική Απορρήτου μας


11. Χρήση εικόνων και σύνδεση με τον ιστότοπό μας

Το λογότυπο(α) της hostchat.club είναι υπό ελεύθερη άδεια χρήσης για σκοπούς εκπροσώπησης και συσχέτισης (σύνδεση ή σχετικά άρθρα) με αυτόν τον ιστότοπο. Επιτρέπεται η σύνδεση από άλλους ιστότοπους σε αυτόν τον ιστότοπο. Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση του λογότυπου για άλλες χρήσεις ή η ψευδής παρουσίαση αυτού του ιστότοπου μέσω της χρήσης μη εγκεκριμένων λογότυπων.


12. Παρακολούθηση και επιβολή

Αυτός ο ιστότοπος διαθέτει επόπτες συνομιλίας και διαχειριστές σε κάθε δωμάτιο. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι παρόντες όλο το 24ωρο. Αυτός ο ιστότοπος δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ποινικά αδικήματα που διαπράττονται από χρήστες που κάνουν κατάχρηση της υπηρεσίας μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τυχόν εγκλήματα ή κατάχρηση που διαπράττονται στον ιστότοπό μας.


13. Κίνδυνος χρήστη

Οι υπηρεσίες που προσφέρει αυτός ο ιστότοπος είναι μια πλατφόρμα μόνο για υπηρεσίες συνομιλίας. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να σας υποβάλει σε περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό, απαράδεκτο ή απρεπές. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζετε ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με μια τέτοια χρήση μπορεί να οδηγήσουν σε επιβλαβείς καταστάσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν παρέχετε σε άλλους χρήστες προσωπικές πληροφορίες. Θα αναλάβετε όλους τους κινδύνους σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτός ο ιστότοπος δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τις ενέργειές σας.


14. Συνδρομή VIP

Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει συνδρομή VIP σε ορισμένα από τα δωμάτια συνομιλίας μας. Η hostchat.club διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μια συνδρομή VIP κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ορισμένοι λόγοι μπορεί να περιλαμβάνουν δόλια αγορά, παραβίαση των κανόνων και των κανονισμών μας και παραβίαση των όρων παροχής υπηρεσιών μας. Εάν αποκλειστείτε λόγω παραβίασης των όρων παροχής υπηρεσιών ή των κανόνων και κανονισμών μας, δεν θα δοθούν επιστροφές χρημάτων. Εάν δεν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για 6 μήνες ή περισσότερο, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τερματίσουμε τον λογαριασμό VIP σας.

Όλες οι πληρωμές πρέπει να χρησιμοποιούνται με εξουσιοδοτημένη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Η χρήση πλαστών καρτών είναι παράνομη. Εάν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ενός μέλους της οικογένειας, αυτό επιτρέπεται, ωστόσο, ενημερώστε το και λάβετε πρώτα άδεια.

Μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την πληρωμή σας μέσω email από τον κάτοχο της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Ο Διαχειριστής μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας στον λογαριασμό VIP σας στο chat room. Η μη ανταπόκριση στις οδηγίες επαλήθευσης θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του VIP και την απαγόρευση για παράνομη χρήση τραπεζικής κάρτας.

Σημαντικό είναι επίσης να σημειωθεί ότι όταν κάνετε μια VIP αγορά, σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί επιστροφή χρημάτων λόγω «τύψης του αγοραστή» και εάν δεν το θέλετε πλέον. Η μόνη περίσταση όπου δίνεται επιστροφή χρημάτων θα ήταν εάν κάνατε κατά λάθος μια διπλή πληρωμή.

Οι παραπάνω όροι θα ισχύουν επίσης για τυχόν VIP δώρα ή δωρεές που γίνονται σε άλλους χρήστες αυτού του ιστότοπου.

Το VIP που δόθηκε στον λογαριασμό σας δεν μπορεί να αφαιρεθεί κατόπιν αιτήματος. Ως μέρος της συμφωνίας σας για τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε επίσης ότι ο λογαριασμός σας μπορεί να υπόκειται σε ένα VIP που έχει δοθεί στον λογαριασμό σας. Είστε ευπρόσδεκτοι να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας σε διαγραφή ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό μόνιμα.15. Απόρρητο

Αυτός ο ιστότοπος σέβεται το απόρρητο των χρηστών. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιες πληροφορίες συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο και πώς χρησιμοποιούνται.16. Πνευματικά δικαιώματα

Η ιδέα, η διάταξη, το περιεχόμενο και η μορφή αυτού του ιστότοπου υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε αντιγραφή, αντιγραφή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρος ή μέρος αυτού θα συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και υπόκειται σε αυστηρή επιβολή.

Λάβετε υπόψη ότι τα περιεχόμενα του ιστότοπού μας προστατεύονται από DMCA. Η αντιγραφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου του ιστότοπού μας απαγορεύεται αυστηρά και θα υπόκειται σε δίωξη.

Προστασία DMCA17. Πρόσθετες πληροφορίες

Η hostchat.club δεν είναι Διαμεσολαβητής Γάμου και εξαιρείται από τον Νόμο για τον Διεθνή Κανονισμό Μεσιτών Γάμου (IMBRA). Δεν είμαστε υπηρεσία δημιουργίας αντιστοιχιών, ούτε προσφέρουμε κάποια υπηρεσία που μπορεί να θεωρηθεί ως μεσίτης γάμου.18. Αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας

Η hostchat.club μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Εάν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε με αυτό, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2023